Speciale Winter Super Aanbieding

Wil je een gepersonaliseerd supplementen advies van mij ontvangen Neem dan contact op met mij anja@ajbpraktijk.nl of 0614597758

Ben je op zoek naar een lekker maar gezond (kerst) cadeau?

Een heerlijk zoet maar toch gezonde Maduko- honing?
Kan dat?Wil je een gepersonaliseerd supplementen advies van mij ontvangen Neem dan contact op met mij anja@ajbpraktijk.nl of 0614597758

AJB – Shop

Supplementen per merk

Sov Lab Colostrum LD Kind en zuigeling 50 gram

Art.nr. 100210
€19,00
Op voorraad
1
Productgegevens
Colostrum-LD® voor baby's en peuters
Liposomaal gecoate colostrum voor uw kleintje
100% colostrum van runderen met immunoglobulinen
- Bevordert een gezond immuunsysteem
- Ondersteunt de darmgezondheid
- Onderscheidende liposomale levering voor betere absorptie
- Helpt bij de normale ontwikkeling van kinderen
De eerste melk van de natuur
Sinds mensenheugenis heeft het colostrum ("eerste melk") van moeders hun pasgeborenen gevoed en ondersteund. Deze rijke bron van immunoglobulinen, peptiden (lactoferrine en lactoperoxidase), signaalmoleculen (cytokinen, proline-rijke polypeptiden), nuttige bacteriën en groeifactoren ondersteunt het immuunsysteem van de pasgeborene. Pediatrische deskundigen zijn het er algemeen over eens dat colostrum "vloeibaar goud" is. Samen met langdurige borstvoeding van menselijke moedermelk, kan boviene (koe) colostrum ook dierbare kleintjes ondersteunen op hun weg naar een gezonde toekomst. De gezondheidsvoordelen van runderbiest zijn biotransferabel naar mensen.
Optimale groei, ontwikkeling en immuun weerstand
Het goede nieuws is dat boviene (koeien) colostrum biologisch compatibel en overvloedig is, en een mogelijke voedingssupplement. Leven in de wereld van vandaag vereist een gezond immuunsysteem, en daarom is Infant & Toddler Colostrum-LD® het ideale product om de voedingsbehoeften van uw baby of peuter te versterken.
Een goede gezondheid is een levenslang streven
Versterk de dagelijkse voeding van uw kind met Colostrum-LD® en geef hem of haar het voordeel van een gezond immuunsysteem. Colostrum van runderen kan een belangrijk onderdeel zijn van de ontwikkeling van kinderen, maar niet alleen voor kleintjes. Wij raden Colostrum-LD® aan voor alle gezinsleden ter ondersteuning van een gezond immuunsysteem en algeheel welzijn... of je nu twee uur oud bent of 102 jaar oud.
Aanbevolen gebruik
Meng colostrum in 4 ons vers gezuiverd water (geen flessenwater), flesvoeding of gefilterd appelsap en geef dit tweemaal per dag. Als vast voedsel geschikt is, voeg dan colostrum toe aan yoghurt, appelmoes of groentepuree. Sommige zuigelingen die voor het eerst colostrum innemen, ondervinden een lichte gevoeligheid die kan leiden tot veranderingen in de kleur of de consistentie van de ontlasting (losse ontlasting of diarree). Dit is een normale reactie, dus begin met ¼ theelepel voor de eerste paar voedingen en verhoog dit geleidelijk tot ½ theelepel. Als de symptomen aanhouden, neem dan contact op met uw kinderarts voor verder advies.
Disclaimer: sovereignlaboratories.com is een onafhankelijke distributeur voor Sovereign Laboratories. De verklaringen op deze site zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration (FDA). Deze producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of preventie van welke ziekte dan ook. De verklaringen hierin zijn alleen voor informatieve doeleinden, en zijn niet bedoeld ter vervanging van de diensten of aanbevelingen van een arts of gekwalificeerde gezondheidswerker. Personen met gezondheidsproblemen, of die zwanger zijn of borstvoeding geven, worden specifiek geadviseerd hun arts te raadplegen alvorens deze of andere voedingssupplementen in te nemen.

Infant & Toddler Colostrum-LD®

Liposomal Lipid-coated Colostrum for Your Precious One
100% Bovine Colostrum with Immunoglobulins

  • Promotes a healthy immune system
  • Supports intestinal health
  • Distinctive liposomal delivery for beter absorption
  • Aids in normal childhood development

Nature’s First Milk

Since the dawn of time, mothers’ colostrum ("first milk") has sustained and nurtured their newborns. This rich source of immunoglobulins, peptides (lactoferrin & lactoperoxidase), signaling molecules (cytokines, proline-rich polypeptides), beneficial bacteria, and growth factors support the newborn's immune system. Pediatric experts generally agree that colostrum is "liquid gold." Along with extended breastfeeding of human breastmilk, bovine (cow) colostrum can also support precious little ones in their path to a healthy future. Bovine colostrum health benefits are biotransferable to humans.

Optimal Growth, Development & Immune Resilience

The good news is that bovine (cow) colostrum is biologically compatible, plentiful, and a possible dietary supplementation. Living in today's world requires a healthy immune system, and this is why Infant & Toddler Colostrum-LD® is the ideal product to fortify your infant or toddler’s nutritional needs.

Good Health is a Lifelong Endeavor

Fortify your child's daily nutrition with Colostrum-LD® and give them the benefit of healthy immune system support. Bovine Colostrum can be an important part of childhood development, yet not just for little ones. We recommend Colostrum-LD® for all family members to support healthy immune systems and overall well-being… whether you’re two hours old or 102 years old.

Recommended Usage

Mix colostrum in 4 ounces freshly purified water (not bottled water), formula, or filtered apple juice and provide twice a day. If solid foods are appropriate, add colostrum to yogurt, applesauce, or vegetable puree. Upon taking colostrum for the first time, some infants experience mild sensitivity which may result in changes to stool color or consistency (loose stools or diarrhea). This is a normal reaction, so begin with ¼ teaspoon for the first few feedings and gradually increase to ½ teaspoon. If symptoms persist, contact your pediatrician for further advice.

Disclaimer: sovereignlaboratories.com is an independent distributor for Sovereign Laboratories. The statements contained in this site have not been evaluated by the Food and Drug Administration (FDA). These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. The statements contained herein are for informational purposes only, and are not meant to replace the services or recommendations of a physician or qualified health care practitioner. Those with health problems, or who are pregnant or nursing, are specifically advised that they should consult their physician before taking these or any nutritional supplements.

Bewaar dit product voor later
Scroll naar top